Üldinfo

 

Üldinfo

Grosside-Krosside Suguvõsa

vapp

Sellele leheküljele on koondatud infot Halliste ja Karksi kihelkonna juurtega Grosside-Krosside suguvõsa kohta.

Suguvõsa ajaloo uurimiseks  ja kokkutulekute korraldamiseks on moodustatud MTÜ Grosside-Krosside Suguvõsa. Annetused on oodatud kontole SEB a/a 10220080703016 (IBAN EE401010220080703016)

Suguvõsa genealoogiliste uurimuste tulemusena on välja jõutud Äärdo (Erdo) talu peremehe Johanini (sündis aastal 1731) ja teda peetakse nn. Pöögle Grosside esiisaks. Veel on leidmata täpsemad andmed tema isa Enn’u kohta. Johani poeg Mats sai 1826.a. priinimeks  Gross (elukohaga Erdo talu Karksi kihelkond Pöögle).

Suguvõsa pühapaigana on tähistatud vanim teadaolev matmispaik Jaak ja Els Grossi haud Halliste kalmistul. Jaak Gross oli Matsi noorim poeg, kes aitas soetada oma lastele mitmeid talusid. Nendest taludest sirgunud liinide järeltulijad moodustavad meie kokkutulekutel valdava osa.

Materjale on meil ka teiste piirkondade Grossidest-Krossidest (näiteks Käru, Sangaste piirkonnad), kuid kõik ei ole kodulehel avaldatud. Samuti on vähe uuritud ja seetõttu pole teada teada erinevate piirkondade Grosside omavahelised seosed (kui seoseid üldse on) ja kel huvi, siis uurimist jagub.

Grosside-Krosside suguvõsa vanim teadaolev matmispaik