MTÜ materjalid

Grosside-Krosside Suguvõsa MTÜ on kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärgid on vastavalt põhikirjale:  Grosside-Krosside suguvõsa ajaloo uurimine ja jäädvustamine ning suguvõsa arendamine; kultuuri, spordi ja meelelahutuse harrastamine ja arendamine; tervislike eluviiside ja sotsiaalse tegevuse edendamine.

Juhatus

Juhatus valitakse Nõukogu poolt 3ks aastaks. Selles on 3-5 inimest. Juhatus juhib suguvõsa tegevust, vastutab rahaülekannete, lepingute jms eest.

Suguvõsa MTÜ liikmed:

–          ühinemine vabatahlik

–          inimene liikmeks astumiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus.

–          Seltsi liikmed kõik moodustavad Nõukoja ja neil on õigus Nõukojas hääletada, seljuures igal liikmel on üks hääl.

–          Liikmed saavad kandideerida juhatusse

–          Liikmetel on õigus saada nõukojalt ja juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta

 

Suguvõsa Nõukoda

Nõukogu moodustavad kõik seltsi liikmed. Igal liikmel on Nõukojas üks hääl.

Grosside-Krosside Suguvõsa MTÜ Nõukoda on seltsi kõrgeim organ.

 

Nõukoja pädevus:

–          muuta põhikirja ja tegevuse eesmärke;

–          juhatuse liikmete määramine;

–          revisjoni määramine;

–          seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine;

–          jm põhikirjas toodud pädevused.

Nõukoda saab kokku vähemalt korra aastas, tavaliselt suguvõsa kokkutuleku ajal. Nõukoda on otsustusvõimeline kui on esindatud vähemalt 50%+1 liiget.