Äärdu talu lugu

Erdo (Äärdo, Ärto, Äärto) talu ajalugu.

Erdo talu asus Karksi kihelkonnas Pöögle mõisa haldusalas, maalilises Pöögle oja orus. 18 saj. lõpus on talu jaotatud kaheks, nn A ja B taluks. A peremeesteks on 19 saj. märgitud revisjoniraamatuis perekond Nirgid, enne neid elasid ka A talus Grosside suguvõsa esivanemad. B talu aga oli järjepidevalt meie esivanemate pidada. Kõige muistsem tuvastatud esiisa oli Erdo Enn. Enn sündis millalgi 1708 aasta paiku (täpsemad andmed puuduvad)ning suri 11.mai 1758 aastal 50-aastasena (meetrikas on märgitud surmakuupäeva juurde vanus). Ennul oli teadaolevalt vähemalt üks poeg Johan (1731 a. sündinud). Pole leidnud arhiivist tõestust, et Ennu poeg oleks olnud ka Mats Gross, kelle pojapoeg oli Mats Erdell. Samas on teada, et enne Taageperra üleminekut elasid Mats, tema poeg Mert (abikaasaks oli Tio) ning Mert’i lapsed (Reet, Mats ja Johann) Erdo talus. Revisjoniraamatust näeme, et siis oli Erdo talu ka juba kaheks jaotatud, kuid mõlemi peremeesteks olid täenäoliselt Grosside esiisad – A ehk Erdo Matsi talu nig B ehk Erdo Johani talu. Matsi talu pererahvas läks mõisnikuga 1796 aastal Taageperra ning asemele tulid ilmselt juba siis Nirgid. Kui korra juba Erdellist juttu teha (Mats Erdell oli esimine eesti soost mõisnik), siis perenimi tulenebki väga suure tõenäosusega päritolu talust ehk Erdo’st.

Erdo Johanil oli poeg Mats, kes sündis 1775 aastal. Praeguseks hetkeks on tema ka Grosside kõige kaugema teadaoleva suguvõsaliinide ühendajaks. Oleme teada saanud 2009 aastal tema vanima poja Juhani (kes läks Kolde tallu peremeheks) suguvõsa järeltulijad. Teisalt ühendab antud Mats teised meie suguvõsaliinid oma teise poja Jaak Grossi kaudu. Johani poeg Mats Gross on tähelepanuväärne isik, kuna tema sai esimesena Pöögles perekonnanimeks Gross. Nimepanek toimus 1826 aastal.
Sünnist aastal 1822 kuni aastani 1841 elab Matsi poeg Jaak Gross Äärdul (hilisem Översti peremees). Jaak elas 1842-1846 Wöngi talus, 1846-1852 Vana-Kõva talus Kõvakülas Halliste lähedal. 1859 aastast Överstil.

Peale Mats Grossi surma 1835 aastal päris talu Märt Gross (abikaasa Marret). Märt Grossi osad lapsed surid päris pisikestena. Need lapsed on maetud Halliste kalmistule, kuid asukoht teadmata.

1839 a. on märgitud, et Erdo talus avati külakool. Kool toimis kuni 1846 aastani, kui palju kohalikke astus vene õigeusku. Toimus suurem inimeste liikumine ning koolipidamine jäi soiku.

Peale Märt Grossi surma läks talu Grosside valdusest ära, kuni lõpuks Jaak ja Els Grossi noorim poeg Peeter oma naise Reet Grossiga ostavad talu. Peeter ja Reet Gross’i lapsed on enamjaolt sündinud mujal. Äärdo talu omanikeks saavad nad suhteliselt hilises eas.

Äärdo talu perenaine Reet Gross

Äärdo talu perenaine Reet Gross

 

Äärdo talu Peeter Grossi poeg Peeter Gross

Äärdo talu Peeter Grossi poeg Peeter Gross

Äärdo talu Salme Gross abikaasa Johan Orlega

Vasakult Platonida Gross, Linda Gross ja Anelia Gross.

Äärdu talu 1995. aastal.