Grossid taludest Kangro, Tõõtsimõisa, Karaski ja Kõuna

Arhiivi uuris ja loo pani kirja: Andra Gross. 2009.

Halliste kalmistul jalutades märkab tähelepanelik suguvõsa liige erinevate talude matmispaiku. Tihtipeale on tekkinud küsimus, kuidas on nende talude inimesed seotud Erdo talu Grossidega (näiteks Jaak Grossiga, kes on ju Erdo talust välja kasvanud ning keda kogu suguvõsa hästi teab). Sellele küsimusele otsisin vastust taas kirikuraamatutest. Abiks olid seal juures kõikvõimalikud materjalid, mis suguvõsa kokkutulekutelt toodud, ja loomulikult nimed ja daatumid hauatähistelt.

tootsimõisa haud

Tõõtsimõisa Hendrik Grossi perekonna matmispaik Halliste kalmistul.

Halliste kalmistul asub hauaplats, kuhu on maetud Abja-Tõõtsimõisa Hendrik Grossi perekond. Ta oli abielus Leenaga (neiuna Siitan). Tõõtsimõisa asus Halliste kihelkonnas Abja mõisas. Arhiivist leidsin Personaalraamatu väljavõtted Kangro ja Tõõtsimõisa talude perekondade kohta. Seejärel selgitasin välja talude perekonnapeade päritolu. Selleks kasutasin Personaalraamatu andmeid ja sünnimeetrikat. Pärast mõtlemist ja info seedimist, sai ühel päeval selgeks, kuidas need talud omavahel seotud on.

Hendrik oli Tõõtsimõisa pärinud oma isalt Peter Grossilt (1838-1918), Hendriku ema oli Anna (neiuna Mölder, sünd 1857). Peter Grossi isa oli samuti Peter Gross (1809-1849), kes oli sündinud aga Uue-Karistes Kangro talu perepojana. Ka tema naine oli Anna (sünd 1812).

Tõõtsimõisa Hendrik Grossi vend Jaan Gross (sünd 1886) oli aga Karaski talu peremees ja omanik. Jaan, tema naine Mari ja nende lapsed küüditati 1941. aastal Siberisse.

Kõuna talu matmispaik Halliste kalmistul.

Halliste kalmistu peasissekäiku mööda kabeli poole minnes jääb tee äärde paremale uhkete ristidega metallaiaga ääristatud Kõuna Grosside matmispaik. Sinna maetud Kõuna peremees Jaan Gross (1840-1911 oli Tõõtsimõisa esimese Grossist peremehe Peter Grossi (sünd 1838) vend. Nende mõlema juured on Kangro talus ja nende vanaisa oli Kangro talu peremees Jaan Gross (1779-1836). Sellega on seletatud Tõõtsimõisa, Karaski ja Kõuna talude Grosside seos Kangro taluga.

Jõudsin välja Jaan Grossi (1779-1836) juurde, kellest olen kirjutanud ka perekonnanime panemise peatükis. Tema oli üks meestest, kes sai 1826.aastal priinimeks Gross. Tema seost Erdo talu Grossidega ei saanud küll tõestada ega ka ümber lükata, kuid usun, et asi sai sellegipoolest selgemaks. Kas Jaan võib olla näiteks Erdo talu sündinud Mats Grossi (1775 – 18112) vend? Pole välistatud, aga pole senini ka kinnitust saanud, kuna sünnimeetrika sellest ajast puudub. See on ülesanne edasiseks uurimiseks.

Loetavuse huvides ei ole sellesse artiklisse kõiki teadaolevaid nimesid ja daatumeid lisatud. Kui kellegil on soov saada lähemat infot Kangro, Tõõtsimõisa, Karaski või Kõuna talu inimeste ja järeltulijate kohta, siis küsige kindlasti gross.andra(ät)gmail.com. Loomulikult on oodatud ka täiendused.