Perekonnanime „Gross” panek Halliste ja Karksi kihelkondades 1826. aastal

Arhiivi uuris ja kokkuvõtte tegi: Andra Gross, 2009.

Ühe suguvõsa algust pole võimalik dateerida. See on iga inimese isiklik määratlus, keda ta oma juurte algusesse paigutab, kui kaugele minevikku oma esivanemaid teab või mäletab. Suguvõsa ajalugu on aga võimalik arhiivide ja kirikumeetrika kaudu uurida, on võimalik leida kaugeid hõimlasi ja nende elu verstaposte, mis kirikuraamatutes kajastuvad. Üks oluline muutus Eesti maarahva elus oli priinimede ehk pärisnimede panemine. Sellest peale on oluliselt lihtsam hõimlasi leida ning neid omavahel seostada. Seega on suguvõsa ajaloo uurimisel oluline teada, kes said Halliste ja Karksi kihelkondades perekonnanimeks Gross. On selge, et hilisemad Gross või selle mistahes eestistatud nime kandjad, kes teavad oma juuri olevat Halliste või Karksi kihelkondades, on nende järeltulijad.

/Perekonnanimede andmise-võtmise kohustus  sätestati Liivimaal koos talurahva pärisorjusest vabastamisega 1819.a. Liivimaa Talurahva Seadusega. Peale nimetatud seaduse väljakuulutamist said talupojad vabaks- tunnistamise ja perekonnanimede andmise ettevalmistamiseks anti neli aastat aega./…./ Sulasmeeste ja mõisarahva peredest pidid esimene pool saama priiuse ja perekonnanimed 1825.a. ja ülejäänud pool 1826.a. jüripäevaks nõnda, et pääle 1826.a. jüripäeva Liivimaal enam ühtegi priikslaskmata ja perekonnanimeta  hinge ei oleks. /…/Ukaasiga anti käsk, et kõik mõisate ja kirikumõisate valitsused 1822.a. mihklipäevaks iga peremehe käest küsiks missugust liignime ta enesele ja oma suguvõsale soovib võtta./…/ Hilisemad nimevõtjad pidid võtma nime, mille varem vabastatud vanemad või sugulase olid valinud või kui neid polnud, siis võisid ise nime valida./
Väljavõte „Perekonnanimede panekust Eestis”, Kristiine Kurro, Karl Kurro. http://merge.starman.ee/genea/panekust.htm

Nii pandigi Halliste ja Karksi kihelkondades 1826.aasta hingerevisjoniga kirja talupoegade valitud perekonnanimed. Sellest allikast saamegi uurida, kes said priinimeks Gross. Nimi pandi kõigepealt perekonnapeale, kellelt see siis järeltulijatele üle kandus.

1826. aastal ametlikult Gross nime saanud perekonnapead:

Johan Gross (u 1763-1818), Tusty talu peremees (Karksi khk, Pöögle)

Mats Gross (1775 -1835 ), Johani (1731 -1812) poeg, Erdo talu peremees (Karksi khk, Pöögle)

Jaan Gross (1779-1836), Kangro talu peremees (Halliste khk, Uue-Kariste)

Johan Gross (1762-1817), Süldy talu sulane (Karksi khk, Pöögle)

Johan Gross (1794-?), Mats Grossi (1775-1835) poeg, Kolda talu elanik (Karksi khk, Karksi). Kolda talu elanik Juhan Gross on Erdo perepoeg ja kuulub juba Matsi järeltulijate põlvkonda, seega tema sugulusside on teada.

Kindlalt võib öelda, et sellest kandist pärit Grosside järeltulijad peavad kõik olema seotud siintoodud inimestega. Kuidas on lood aga nende omavahelise sugulussidemega on veel lahtine. Sünniaegade alusel otsustades võivad mõned nendest olla vennad või muul viisil lähedalt sugulased. Samuti oli nime panemisel öeldud juhatuseks, et vennad ja ühe isa lapsed peaksid saama sama perekonnanime. Kuid peame arvestama, et see oli pigem soovitus ja sellist nõuet otseselt ei olnud. Nõnda täna veel otseselt öelda ei saa, kuidas need mehed omavahel seotud olid, küll võib aga suhteliselt kindlalt arvata, et sugulusside peab eksisteerima.

Olgu siinkohal ära toodud ka perekondade liikmeskond, kellele märgiti 1826. aasta revisjonis perekonnanimeks Gross.

Tusty talu, nr III.

Johan Gross, peremees, (u 1763-1818).

Liso Gross, Juhani naine (sünd u 1771).

Lapsed:

1)     Jaak Gross (1793-1836)

2)     Johan Gross (sünd u 1801)

Johanil on naine Tiina Gross (sünd u 1802)

Johani ja Tina laps: Henn Gross (sünd u 1825)

3)     Märt Gross, (u 1803-1821?)

4)     Hans Gross (sünd u 1809)

Ning on veel sulane Johann Gross, (u 1756-1820), ning tema naine Madde.

Talus on veel palju rahvast, aga Gross nime märgitakse ainult pererahvale. Sulane Johann pidi järelikult olema pererahvaga seotud.

Erdo talu b, nr XXIX

Mats Gross, Johani poeg, talu peremees (1775 -1835 ).

Ann Gross, Matsi naine, 35. aastane (sünd 1791).

Nende lapsed:

1) Johan Gross, (sünd 1794). Lahkunud talust 1826. aastal Karksi mõisa Kolda tallu.

2) Märt Gross, (sünd  1816)

3) Jaak Gross, (sünd 1822)

4) Kaksikud tütred Els Gross (sünd 1819)

5) Caddry Gross (sünd 1819)

Selleski talus on veel inimesi, kes aga nime „Gross” ei saa.

Kolda talu, nr 48.

Kolda talu elanikud Johan Gross, Matsi poeg (sünd 1794)

Lena Gross, Johani naine, (sünd 1797)

Nende lapsed:

1) Märt Gross (sünd 1821)

2) Johan Gross (sünd u 1824)

Kangro talu, nr XXI.

Jaan Gross, peremees, (1779-1836)

Reet Gross, Jaani naine (sünd 1779-1847?)

Nende lapsed:

1) Peter Gross (1809 – 1849)

2) Hans Gross (sünd u 1813)

3) Marri Gross, (1816-u 1834)

4) Mats Gross, ( u 1819-1863)

5) Enn Gross (1822-1863)

6) Jaak Gross (sünd u 1824)

Teised Kangro talu asukad ei saa perenimeks „Gross”.

Süldy talu a, nr XXXIII.

Johan Gross, sulane, (1762-1817)

Marry Gross, Johani naine, (sünd 1776)

Nende lapsed:

1) Johan Gross (sünd 1798). 1818. aastal rekrutiks e sõduriks võetud.

2) Märt Gross (sünd u 1804)

Els Gross, Märdi naine, (sünd u 1801)

3) Peter Gross (sünd u 1814)

4) Leno Gross (sünd u 1813)

5) Ann Gross (sünd u 1817)